top of page

Bảng giá của Chuông House

 • Drop - in | 1 Buổi

  250.000₫
  Dành cho lớp 12h khung 3 - 5
   
  • Giới hạn lớp học
  • Hỗ trợ thiết bị tập
  • Có tủ để đồ
  • Có phòng tắm, phòng thay đồ
  • Vui lòng đến sớm 5 phút trước buổi tập bắt đầu
  • Không hoàn phí, không bảo lưu
 • 12 Buổi | 1 Tháng

  1.000.000₫
  Các ngày thứ 2-4-6 khung 10h45; 12h00; 18h00; 19h15
  Hiệu lực trong 1 tháng
  • Giới hạn lớp học
  • Thiết bị tập miễn phí
  • Có tủ để đồ
  • Có phòng tắm, phòng thay đồ
  • Vui lòng đến sớm 5 phút trước buổi tập bắt đầu
  • Thẻ không bảo lưu và hoàn phí
 • 3 tháng

  2.000.000₫
  Khung 16h45 - 17h45
  Hiệu lực trong 3 tháng
  • Giới hạn lớp học
  • Thiết bị tập miễn phí
  • Có tủ để đồ
  • Có phòng tắm, phòng thay đồ
  • Vui lòng đến sớm 5 phút trước buổi tập bắt đầu
  • Thẻ không bảo lưu và hoàn phí
 • Best Value

  6 Tháng

  7.000.000₫
  Tất cả các lớp
  Hiệu lực trong 6 tháng
  • Không giới hạn lớp học (không bao gồm các lớp workshop)
  • Hỗ trợ thiết bị tập
  • Có tủ để đồ
  • Có phòng tắm, phòng thay đồ
  • Vui lòng đến sớm 5 phút trước buổi tập bắt đầu
  • Thẻ không bảo lưu và hoàn phí
 • Membership

  12.000.000₫
  Ideal for advanced trainers
  Hiệu lực trong 1 năm
  • Không giới hạn lớp học (không bao gồm các lớp workshop)
  • Hỗ trợ thiết bị tập
  • Có tủ để đồ
  • Có phòng tắm, phòng thay đồ
  • Vui lòng đến sớm 5 phút trước buổi tập bắt đầu
  • Thẻ không bảo lưu và hoàn phí

Phương thức thanh toán

Yoga Practice

TIỀN MẶT

Chuông House Yoga, 218 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh

Leg Stretching Yoga Pose

CHUYỂN KHOẢN

04201010849889

NGÂN HÀNG HÀNG HẢI

NGUYỄN THỊ CẨM VÂN

bottom of page