top of page

Inside Flow

Inside Flow Yoga được biết đến là sự tiến hoá của Vinyasa Yoga truyền thống, dưới sự sáng tạo của người thầy Young Ho Kim.

Qua nhiều năm thực hành, khám phá và trải nghiệm. Thầy đã tìm thấy được sự trùng hợp giữa chuyển động, hơi thở và nhịp điệu của âm nhạc, như là một ánh sáng dẫn lối trên sự nhận diện và nghiên cứu. Thầy đã mạnh dạng và khẳng định rằng đây là con đường Yoga đã làm thay đổi cả cuộc đời và sự nghiệp của mình.
Trên quan điểm đầy thiện chí và tích cực, thầy cho rằng cuộc sống luôn là một sự thay đổi và tiến hoá để phù hợp với mọi lứa tuổi, trình độ, để cùng tiến về vẻ đẹp đích thực. Nên Yoga cũng cần thay đổi để tạo nên xu hướng và giúp người trẻ dễ tiếp cận và thoải mái với tính năng động.
Và đặc biệt thầy còn đưa ra được ưu điểm của âm nhạc là nhu cầu thiết yếu không thể thiếu trong đời sống của mỗi người. Âm nhạc có thể giúp chúng ta chuyển hoá, kết nối và tạo nên những tầng sóng giao động của cảm xúc, giúp cho đời sống thêm thăng hoa.

Chuông Yoga's Gallery

< Trước đó
Tiếp theo >
bottom of page