top of page

Vinyasa Yoga - Take your breath and feel your Spanda🌱 Vinyasa được hiểu như là “ hãy mang những ý định, hành động trọn vẹn chi tiết và đặt để chúng vào đúng vị trí “.

🌱 Vinyasa được bắt nguồn từ khái niệm sơ khai trên hệ thống Ashtanga truyền thống của bật thầy Patahijois với ý nghĩa mang hơi thở vào trong chuyển động "mỗi chuyển động là một hơi thở”…

🌱 Vinyasa còn là một phương pháp luyện tập khá phổ biến trên thế giới với tính đa dạng, dễ phù hợp cho tất cả các đối tượng.

🌱 Vinyasa còn là một vòng lập mang tính chuyển động liền mạch kết nối, giúp người tập phát triển sự tập trung, tăng cường sức mạnh và sự linh hoạt, thông qua đó Vinyasa Yoga cũng từng bước dẫn dắt người thực hành tiếp xúc và chạm vào bên trong mình, nhận diện thấu hiểu và lắng cùng những tầng sóng run qua mỗi nhịp điệu của hơi thở.

------------------------------------13 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentários


bottom of page