top of page

Thở cho bụng khỏe & lưng bớt đau

Tại sao chúng ta phải học thở, hơi thở có gì hay mà mình phải học….

Bạn có biết, để duy trì sự sống bình thường là không phải trách nhiệm của lá phổi, hơi thở lại là khí “ga”, nên không có sự dừng lại, nếu bạn mãi bận rộn với điều khác…

Nên cách mà chúng ta cần là “lội ngược dòng để tìm kiếm, niệm nghĩ”….

------------------------------


4 views0 comments

Recent Posts

See All

Commenti


bottom of page