top of page

New year, new me !

Mình vẫn còn đó trọn vẹn những cảm xúc của ngày hôm qua, đã được chạm, đầm đìa mồ hôi … cùng những cái ôm, với mặt hớn hở, miệng cười hả hê…

Mong cho 10 tháng còn lại trong năm, mỗi chúng ta điều được sống cùng với từng câu chuyện còn đang dang dỡ, một cách trọn vẹn “cho dù có gì thì cũng không sao”

——

“Hạnh phúc hay khổ đau đều nương vào nhau mà biểu hiện”


6 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page