top of page

Yoga for beginner

From 1 - 6 months

  • 1 h
  • Nguyễn Đình Chiểu

Service Description

Mới thoạt nhìn, chúng ta cứ nghĩ Yoga là một lớp học thật đặc biệt với những tư thế được xếp hình trên cơ thể.Nhưng thật sự không phải, để thực hành được những tư thế từ đơn giản cho đến cao cấp, chúng ta luôn cần sự khởi đầu với những cấp độ khác nhau. Dẫu biết rằng sự thuận lợi về cơ địa cũng là một yếu tố quan trọng... Với kinh nghiệm trải qua nhiều cấp độ của mỗi lớp học, Chuông Yoga Studio luôn đầu tư cho lớp học của những bạn chưa từng đến, hoặc đã đến mà không điều đặn với Yoga như một lớp học vỡ lòng, để giúp bạn tiếp cận, hiểu đúng đắn về hơi thở, về tư thế, về cách di chuyển... với những dụng cụ ,với mục đích tạo sự an toàn, giảm trọng lực và căng giản những bộ phận thiếu linh hoạt trên cơ, và từ đó từng chút một tạo dựng cho bạn một nền tảng khá vững vàng ,với những tư thế đơn giản giúp bạn nhận diện và cảm nhận sự thay đổi về chính mình. #baivietcuachuonghouse


Upcoming Sessions


Contact Details

  • Chuông Yoga, Nguyễn Đình Chiểu, Ward 6, District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam


bottom of page