top of page
Không thể đặt chỗ! Vui lòng liên hệ Trợ lý Chuông!

Core & pilates Yoga

All levels

  • Nguyễn Đình Chiểu

Service Description

Việc kết hợp những bài tập Core ngoài lợi ích làm mạnh cơ lõi còn tạo thêm cho chúng ta điều kiện hiểu sức mạnh của ý chí và tính kiên định bền bỉ trong tất cả các vận động, và di chuyển...về thói quen trong sống...


Upcoming Sessions


Contact Details

  • Chuông Yoga, Nguyễn Đình Chiểu, Ward 6, District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam


bottom of page